Disclaimer.

Als uw bedrijf voor de uitdaging staat om bepaalde processen te automatiseren, kunnen wij de strategische opties bieden om de beste oplossing te vinden.
De diensten en producten die wij aanbieden omvatten een breed scala van toepassingen. In overleg met de opdrachtgever en/of machinefabriek kunnen we een op maat gemaakt proces ontwikkelen om de best mogelijke efficiëntie te bereiken.

Disclaimer

Van Rennes Industrial Automation (Kamer van Koophandel: 23034233), hierna te noemen Van Rennes, verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Van Rennes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Van Rennes spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Rennes. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Rennes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Rennes. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Rennes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.